Политика на поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви уведоми за това как Хотел Голден Дюн използва вашите лични данни.

Какво регламентират тези Правила за поверителност

От 25.05.2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и неговата цел е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Негова цел също е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да се създаде повече сигурност срещу злоупотреби и опити за злоупотреби с личните данни на всеки един от нас. Всички данни, с които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Новият регламент е свързан с редица изисквания, които Хотел Голден Дюн прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са:
  • - да ви информираме какви ваши лични данни използваме;
  • - да ви информираме защо ги използваме;
  • - да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели, за да имате повече свобода.
  • - да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“.
  • - да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни.

Данните, които ние събираме от нашите регистрирани потребители

Вашите данни се събират и използват по няколко причини. Една причина е за да можем да направим вашата резервация или да отговорим на ваше запитване направено през сайта. В сайта не е необходима регистрация и удостоверяване на потребителя.

За да можем да направим вашата резервация, при резервация е необходимо да попълните Име, Телефон и Имейл, на който да ви отговорим или съответно да ви се обадим на посочения телефон.

За да можем да можем да отговорим на ваше запитване, изпратено през сайта, е необходимо да попълните Име и Имейл, на който да ви пишем.

Споделяне на вашите данни с трети страни

Хотел Голден Дюн не споделя вашите лични данни с трети страни освен когато това се налага поради законова разпоредба или когато се налага за да представим заявени от вас услуги.

Хотел Голден Дюн не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение.

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Данни, събирани в бисквитки

Когато потребителите използват нашия сайт, ние НЕ използваме бисквитки, които да идентифизират потребителя, да го ретаргетират, да проследяват активността му или да съхраняват някаква лична информация за него.

Защита е време за съхраненение на информацията

При изпращането на резервация или запитване, данните се съхраняват не повече от месец при нас. При осъществена резервация данните се съхраняват в регистрите на фирмата в рамките на 5 години.

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Хотел Голден Дюн, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Контролиране на личните данни, които се съхраняват при нас

Имате следните възможности за контрол над личните данни, които сме събрали и съхраняваме за вас:

  • - Имате възможност да получите копие от личните данни, които съхраняваме с цел да ги разгледате, както и да ги проверите и да поискате корекция
  • - Можете да ни информирате за промени по вашите лични данни
  • - Можете да поискате да изтрием личните данни, които съхраняваме
  • - Ако желаете да се възползвате от някое от тези свои права ни пишете чрез формата за контакти на сайта.

Контакти

Хотел Голден Дюн, к.к. Слънчев Бряг, България. Телефон: +359 878804796. Длъжностно лице по защита на данните/ Data Protection Officer: Валентина Маренова; email: kavkaz@abv.bg